Kull väntas

Kull väntas i mitten av maj redo att flytta hemifrån kring månadsskiftet juli/augusti